Bong kiếng hoa cúc mặt cười

Bong kiếng hoa cúc mặt cười

15,00035,000

  • Kích thước: 40 cm , 70 cm , 100 cm
  • Vật liệu: Màng Nhôm
  • Màu sắc: 6 màu
  • Ưu điểm: + Voan khóa tự động + Giữ hơi lâu, có thể tái sử dụng nhiều lần

Bong kiếng hoa cúc mặt cười