Bóng Kiếng Bé Gái

Bóng Kiếng Bé Gái

25,000

Thông tin sản phẩm

  • Kích thước: Bong bóng kiếng cỡ trung
  • Chất liệu: giấy kiếng
  • Cách thức đóng gói: 01 bóng

Bóng Kiếng Bé Gái