Bóng Kiếng Hoa Cúc Trắng

Bóng Kiếng Hoa Cúc Trắng

15,00030,000

  • Kích thước: 40cm , 70 cm
  • Vật liệu: Màng Nhôm
  • Ưu điểm: + Voan khóa tự động + Giữ hơi lâu, có thể tái sử dụng nhiều lần

Bóng Kiếng Hoa Cúc Trắng